Top

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding
2. Een bestelling doorgeven
3. produktinformatie
4. Prijzen
5. Beschikbaarheid
6. Wijze van levering
7. Belastingteruggave
8. Beveiligde betaling
9. Recht op teruggave.
10. Retour
11. Garantie en After Sales Service
12. Bescherming persoonsgegevens
13. Intellectueel eigendom
14. Toepasselijk recht


1. Inleiding
De hieronder gepreciseerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen aangaande bestellingen en/of leveringen in Nederland tussen alle Gebruikers van de site 123TOP (hierna "Gebruiker" of "U"), en de verkoper 123TOP (hierna ook “wij”/”ons”).
Email: info @ 123TOP (zonder de spaties)

123TOP is een onderdeel van 123TOP.
123TOP is ingeschreven bij de KvK onder nr.: 32169346
123TOP heeft BTW-nummer: NL/1702.64.415.B01
123TOP is te bereiken via e-mail: info @ 123top.nl (zonder de spaties)

123TOP is gerechtigd specifieke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van 123TOP (hierna de "Site"). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door een bestelling te plaatsen op de Site, accepteert u de toepasselijkheid van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.

2. Een bestelling doorgeven
U kunt bij ieder artikel aangeven dat u deze in uw winkelwagen wilt plaatsen. In het menu bovenin op de Site kunt u ten alle tijde uw winkelwagen bekijken en uw artikelen bestellen door op de knop 'afrekenen' te klikken en de 5 stappen van het afreken proces correct te doorlopen.

Wij bevestigen u de ontvangst van uw bestelling per email. Dat houdt nog geen aanvaarding van uw bestelling in. Door aanvaarding van uw bestelling, welke aanvaarding expliciet wordt vermeld, ontstaat een overeenkomst van koop op afstand.

Annuleren van een bestelling

Als u een bestelling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit is uitsluitend mogelijk voordat het produkt door ons aan u is verzonden. U kunt uw annulering doorgeven via het contactformulier door hier te klikken.

3. produktinformatie
123TOP besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de produkten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de produkten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Voor alle produktinformatie (ook technische produktinformatie en prijzen) die op de Site staat vermeld geldt dat hier geen rechten aan kunnen worden ontleend en niet bindend zijn totdat een bestelling door ons is aanvaard.

Alle door 123TOP in bundels verkochte accessoires zijn van compatible merken en niet van merken van de constructeurs.

4. Prijzen
De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde produkten.

We behouden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de produktprijs toe te passen die op de site aangegeven stond op het moment van uw bestelling van dat produkt.

5. Beschikbaarheid
Wij verwerken uw bestelling afhankelijk van de beschikbare voorraden, en leveren uit binnen 30 dagen na uw bestelling.
In het geval dat een door u besteld produkt niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen dertig dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het produkt aan u geleverd kan worden. U kunt de overeenkomst dan kosteloos ontbinden; u hebt dan geen recht op schadevergoeding.

Als produkten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden desgewenst de wel beschikbare produkten opgestuurd, en ontvangt u de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij u per e-mail voor een produkt van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij binnen 30 dagen daarna, respectievelijk binnen 30 dagen na ontbinding, over tot de terugbetaling van het betaalde bedrag. Als u ervoor kiest het vervangende produkt terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in artikel 9 (recht op teruggave - "niet goed, geld terug"), zijn de kosten voor het terugsturen voor uw rekening.

6. Wijze van levering
De op de site gekochte produkten worden geleverd in Nederland.

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft.

123TOP doet er alles aan de op de site vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of tot een andere/vervangende verzending. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw produkten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden.

Teruggestuurde produkten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing, en met verzegeling intact.

Als blijkt dat een produkt niet conform is, kan de Gebruiker ervoor kiezen het produkt te laten repareren, of het te vervangen, behalve als de kosten van een van beide opties disproportioneel afwijkt van de andere optie; in dat geval kunnen wij beslissen over de optie. Het is mogelijk dat een bestelling 24 uur te laat geleverd wordt.

7. Belastingteruggave
De BTW wordt in geen geval terugbetaald door 123TOP.

8. Beveiligde betaling
123TOP maakt gebruik van de services van Sisow om een veilige betaling te garanderen.

Sisow staat garant voor veilige afhandeling van iDeal transacties. De naam Sisow zou kunnen verschijnen op uw bankafschrift.

Bij fraude of een vermoeden tot fraude, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.

123TOP biedt u de mogelijkheid om online met iDeal te betalen. Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. iDeal is ontwikkeld door ABN AMRO, ING Bank, Postbank en Rabobank. De betaling is direct binnen, en wij sturen uw bestelling af.

9. Recht op teruggave.
123TOP biedt u de wettelijke termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de overeenkomst kunt ontbinden waarna u het produkt, voor eigen kosten en vergezeld van een compleet ingevulde en ondertekende retourbon, naar ons dient terug te sturen. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van het produkt door of namens de consument.

Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de produkten. Dit in geval van diefstal of verlies van de produkten bij de vervoerder.

Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de gebruiker.

Alleen complete (accessoires, handleidingen) produkten in nieuwstaat, met eventuele verzegeling intact, en in de originele verpakking, worden geaccepteerd.
Gegevens op een door de klant teruggestuurde digitale drager (geheugenkaart, harde schijf, etc) kunnen niet door 123TOP aan de klant worden opgestuurd. Audio- en video-opnamen, en software waarvan het zegel is verbroken, kunnen niet worden teruggenomen.

De hierboven genoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de bestelling.
U kunt uw retourbon downloaden door hier te klikken. Wanneer uw deze niet kunt downloaden kunt u deze aanvragen via het contactformulier en zullen we een exemplaar naar u toe zenden per e-mail of per post. Dit document is noodzakelijk voor een retourzending. Bij afwezigheid hiervan kan een retourzending niet in aanmerking genomen worden.

Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet 123TOP er alles aan u zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is echter afhankelijk van technische controle door onze leverancier die uitgevoerd wordt op de produkten, wat maximaal 30 dagen kan duren. De Gebruiker wordt per bank-overboeking terugbetaald.

10. Retour
Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Voordat u ons een of meerdere produkten terugstuurt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen om u van de nodige informatie te voorzien.

Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het produkt niet conform is.

Kijk voor meer informatie ook bij de Klantenservice.

11. Garantie en After Sales Service
Alle verkochte produkten vallen onder:
- de wettelijke conformiteitsgarantie;
- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.
- de door de producent gegeven garantie waarvan de reikwijdte en de duur verschilt van produkt tot produkt en van merk tot merk.

Bij een defect aan een produkt tijdens de garantieperiode zal 123TOP het produkt ter reparatie aanbieden aan zijn leverancier.
Wanneer reparatie niet mogelijk blijkt zal de klant een nieuw exemplaar aangeboden worden.
Wanneer het produkt niet meer beschikbaar is, zal een vergelijkbaar produkt aangeboden worden.
Recht op teruggave van het aankoopbedrag vindt alleen plaats onder de genoemde voorwaarden in paragraaf 9. Recht op teruggave.

De kosten voor het terugsturen van een produkt zijn voor de gebruiker. Echter, als een artikel teruggestuurd wordt in het kader van de garantie van conformiteit, dan worden de verzendkosten aan de Gebruiker terugbetaald. U kunt ons een produkt terugsturen met de Post (of een andere vervoerder). 123TOP zal via zijn leverancier zorg dragen voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte produkt, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee teruggestuurd worden. Opgelet: De wettelijke garantie is niet toepasbaar, of slechts gedeeltelijk toepasbaar, voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc...), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het produkt, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consumables.

De constructeursgarantie van de door 123TOP verkochte produkten is niet van toepassing voor:
- de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, antennes, koptelefoons, microfoons, door opnemen of afspelen versleten koppen...)
- abnormaal of niet-conform gebruik van de produkten. We raden u hierom aan de met de produkten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen
- defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, ...)
- gebreken voortkomend uit een interventie door een niet door 123TOP en zijn leveranciers erkende reparateur
- gebreken voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik (professioneel, collectief gebruik...)
- gebreken voortkomend uit externe oorzaken.

12. Bescherming persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken of onjuist of onvolledig zijn is de bestelling niet geldig. Met een bestelling op 123TOP verbindt u zich ons correcte informatie te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk moment bij 123TOP een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. Als u hiervoor gekozen hebt bij uw bestelling op de Site, ontvangt u promotionele emails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes. U kunt op elk moment ervoor kiezen geen email van ons te ontvangen door op de hiervoor bedoelde link, die onder in elke van de door ons verstuurde email vermeld wordt.

123TOP heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen 123TOP heeft het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en regelmatige promotionele acties en daar gaat u mee akkoord tegelijk met het plaatsen van een bestelling op de site wanneer u dit heeft aangegeven bij uw bestelling.

13. Intellectueel eigendom
De inhoud van de 123TOP site (illustraties, teksten, merken, afbeeldingen, video’s) is eigendom van onze leverancier, haar medecontractanten of partners. Iedere gedeeltelijke of volledige reproduktie van de inhoud op wat voor manier dan ook, en op welk soort drager dan ook, dient voorafgegaan te worden van uitdrukkelijke toestemming van 123TOP. Alle door onze diensten aangeboden informatie, de inhoud, bestanden en software zijn beschermd volgens nationale en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en copyright. 123TOP en zijn leverancier kan u geen toestemming geven informatie te kopiëren, weer te geven, of te verspreiden waarover u geen rechten van intellectueel eigendom bezit. Ieder onwettelijk gebruik van deze inhoud waarvan derden het intellectueel eigendom bezitten is volgens de wet een strafbaar feit, welke streng wordt bestraft volgens nationale en internationale wetgeving. 123TOP kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de overtreding door een gebruiker van deze rechten in het bezit van derden of voor zijn handelingen op de website.

14. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten evenals de hier beschreven voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. geschillen tussen partijen zullen, in geval van een rechtszaak, uitsluitend voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter.